HMF-domar upp 500 % mellan 2015 och 2019

Samhällsnytt publicerade en artikel den 23 augusti i vilken de tittat på statistik från Brottsförebyggande rådet gällande HMF-domar. De konstaterar att mellan 2015 och 2019 har antalet sådana ökat med 500 %. (Den 1 januari 2015 är för övrigt det datum som vi gått tillbaka till i vår egen jakt på HMF-domar.)

I samma artikel finns det även länk till ett fall som vi har tagit upp på huvudsidan gällande dominanskriminalitet där unga färgade gärningsmän rånat en ung svensk kille som de även misshandlade och urinerade i munnen, samt länk till ett fall där en äldre kvinna dömts i tingsrätt och hovrätt för att ha använt ordet ”apfolk” om gärningsmän som utsatt ett offer för ett brutalt överfall. Läs dem gärna.

Denna extrema intensifiering av den illasinnade HMF-idiotin understryker bara vikten och potentialen i det här projektet för att motverka och undergräva den åsikts- och värdegrundstyranni som vi utsätts för. Såsom utvecklingen ser ut behöver vi kanske tidigarelägga nästa medaljprägling. Om det visar sig att de som ytterst missbrukar rättsapparaten framhärdar eller till och med trappar upp sin terror, kan vi behöva lätta på våra egna kriterier för att bevilja medaljen genom att dela ut den frikostigare än vad vi hittills gjort. I så fall gör vi en ny översyn av tidigare fall för att kunna revidera våra beslut retroaktivt. Det blir något vi får avgöra längre fram.

Låt oss åter påminna om att ni gärna får höra av er med både nomineringar av andra som borde få medaljen och inte fått den, och för att påtala om ni tycker att ni borde ha fått den men kanske blivit missade eller till och med blivit bortvalda i vår gallring. Det är helt OK om era rättsfall är daterade före 2015; vi har ingen gräns bakåt i tiden för att ge ut medaljen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *