Påminnelse om nomineringar

Vi vill påminna om och lyfta fram att vi gärna mottar nomineringar. Om du själv varit åtalad och tror att du kan passera vår gallring, eller om du vet någon annan som borde få utmärkelsen, så skriv. Om du eller den nominerade personen har möjlighet att bifoga handlingar eller utdrag från fallet, så är det inget hinder om fallet var aktuellt långt före 2015.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *