Flygblad och material

Här lägger vi ut flygblad och eventuellt annat som eventuellt kan beställas från oss eller som går att ladda hem.

Nedanstående dubbelsidiga A5-blad delades ut i samband med den så kallade solnarättegången den 1 december 2020, då det rättsliga efterspelet avhandlades i tingsrätten efter det att två svenska pojkar blivit våldtagna, torterade och nergrävda på en kyrkogård. Skriv ut bladet dubbelsidigt och skär det på mitten.