Gör som Ingrid!

Ingrid Carlqvist fortsätter att visa upp medaljen och sprida medvetandet om vad den står för, dels under en intervju för Rair Foundation (denna länk leder vidare

Read More »

Berättelsen om en medaljör

Christina Nilsson är förmodligen den mest välkända svenska pensionär som blivit ansatt i HMF-sammanhang. För två år sedan lämnade hon ett starkt vittnesmål om vad

Read More »

Brev från medaljörer och besökare under lanseringsveckan

Under den första veckan fick vi en del brev från medaljörer och besökare som sett den uppmärksamhet som blivit kring projektet. Här följer ett litet urval av dessa brev. Vi har anonymiserat brevskrivarna, gjort eventuell smärre puts och ibland redigerat bort något som kan vara juridiskt problematiskt.

Read More »

Projektet lanseras

Under vecka 27 2020 lanserade vi projektet i och med att en första stor omgång medaljutskick postades. De flesta fick sina brev under torsdagen den 2 juli.

Read More »