HMF upp 900 % sedan 2016 och Ingrid & Maria friade

Se Samhällsnytts artikel om att Hets mot folkgrupp-åtalen ökat med 900 procent sedan 2016. Samtidigt som åklagare och media driver politisk aktivism för att tona ner, felrubricera och ge lägsta möjliga påföljd och snällast publicitet åt de mest grova och sadistiska övergrepp och mord utförda av MENA-invandrare mot svenskar, så explonderar HMF-åtalen. Och man åtalar ofta med fel rubricering, och nästan alla fall utreds som av normalgraden (med två års fängelse i straffskalan) och inte som ringa bötesbrott. Detta är två sidor av samma typ av aktivism från de som har den djupa staten som redskap och sätter den egentliga agendan.

Samhällsnytt den 2 november.

HMF-anklagade får ofta husrannsakan, elektronik beslagtagen och blir oftast till och med topsade för DNA. Det handlar inte bara om trålning (eller ”fiskeexpeditioner”), utan även om att skrämma och förnedra.

Ingrid Carlqvist och Maria Celander har blivit friade av Helsingborgs tingsrätt efter att ha åtalats och haft rättegång för att ha publicerat en helt oansenlig spekulation om att arabisk apotekspersonal kan komma att främja den egna gruppen i händelse av ett krisläge. Ingrid intervjuas hos Palaestra Media.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *